نمایش 1–12 از 22 نتیجه

فیلترهای فعال

کاچیران رز 210
بستن

چرخ خیاطی کاچیران رز 210

Rose 210
کاچیران رز 210

مجهز به پدال الکترونیکی
مجهز به بازوی آزاد
مجهز به لامپ LED

کاچیران مدل نیولایف 1129
بستن

چرخ خیاطی کاچیران مدل نیولایف 1129

kachiran 1129
کاچیران نیولایف 1129

مجهز به آزاد کننده شانه کار پیش بر بالا جهت رفو کردن
محهز به کمپلت تمام دور صنعتی
مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار

کاچیران مدل نیولایف 1129D
بستن
کاچیران مدل نیولایف 1139
بستن
کاچیران مدل نیولایف 1139D
بستن
کاچیران مدل نیولایف 4084
بستن
کاچیران مدل نیولایف 4084D
بستن
کاچیران مدل نیولایف 4084S
بستن
کاچیران مدل یاسمین +592
بستن

چرخ خیاطی کاچیران مدل یاسمین +592

کاچیران مدل یاسمین +592

مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار
مجهز به سیستم نخ قطع کن
مجهز به اهرم معکوس جهت محکم کردن دوخت

کاچیران مدل یاسمین 392
بستن

چرخ خیاطی کاچیران مدل یاسمین 392

کاچیران مدل یاسمین 392

مجهز به کمپلت نیم دور
مجهز به سیستم نخ قطع کن
مجهز به اهرم معکوس جهت محکم کردن دوخت

کاچیران مدل یاسمین 501
بستن
کاچیران مدل یاسمین 502
بستن

چرخ خیاطی کاچیران مدل یاسمین 502

کاچیران مدل یاسمین 502

مجهز به کمپلت نیم دور
مجهز به سیستم نخ قطع کن
مجهز به اهرم معکوس جهت محکم کردن دوخت