نمایش 1–12 از 18 نتیجه

فیلترهای فعال

ژوکی DP-2100
بستن

آستین دوز کامپیوتری کله خشک ژوکی DP-2100

juki DP-2100
ژوکی DP-2100

مجهز به پنل IP-420C لمسی
مجهز به جلوگیری از لغزش (سر خوردن)پارچه هنگام دوخت
مجهز به پایه بلند کن خودکار
مجهز به موتور درایو مستقیم

ژوکی AB-1351
بستن
ژوکی AP-876
بستن

جیب دوز کامپیوتری ژوکی AP-876

juki AP-876
ژوکی AP-876

مجهز به بار کد خوان برای چک کردن و تایید دوخت از نمونه الگو موجود در حافظه دستگاه
مجهز به IP-420 (پنل رنگی لمسی بزرگ کریستال مایع)
مجهز یه اشعه نور برای مشخص کردن موقیعت جیب بروی شلوار برای دوخت با دقت و با کیفیت

ژوکی Juki MOL-254
بستن

چرخ خیاطی الیک دو پل اتوماتیک ژوکی Juki MOL-254

juki MOL-254
ژوکی Juki MOL-254

مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

ژوکی Juki LK-1900BSS
بستن

چرخ خیاطی الیک و دکمه دوز اتوماتیک ژوکی Juki LK-1900BSS

juki LK-1900BSS
ژوکی Juki LK-1900BSS

مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سیستم چشم الکترونیکی

ژوکی LH-3588A-7
بستن

چرخ خیاطی راسته دوز دوسوزن دوماکو اتوماتیک ژوکی LH-3588A-7

juki LH-3588A-7
ژوکی LH-3588A-7

مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سرقائمی زن خودکار

ژوکی DDL-900A
بستن

چرخ خیاطی راسته دوز کامپیوتری ژوکی DDL-900A

juki DDL-900A
ژوکی DDL-900A
مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سرقائمی زن خودکار

ژوکی خانگی مدل HZL-12Z
بستن
ژوکی MEB-3200
بستن

چرخ خیاطی ژوکی مادگی چشمی فول اتوماتیک MEB-3200

juki MEB-3200
ژوکی MEB-3200

مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

ژوکی MO-6700
بستن
ژوکی LBH-1790
بستن

چرخ خیاطی مادگی فول اتوماتیک ژوکی LBH-1790

juki LBH-1790
ژوکی LBH-1790

مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

ژوکی DLU-5494N-7
بستن

راسته دوز اتوماتیک ژوکی DLU-5494N-7

juki DLU-5494N-7
ژوکی DLU-5494N-7

مجهز به برنامه چین زنی
مجهز به پایه بلند کن اتوماتیک
مجهز به سیستم روغن کاری اتوماتیک
مجهز به نخ قطع کن خودکار