نمایش 1–12 از 161 نتیجه

فیلترهای فعال

ژانومه 9600
بستن

اتو پرس ژانومه 9600

JANOME-9600
ژانومه 9600

گارانتی 2 ساله شرکت ژانومه
مجهز به نمایشگر دیجیتال
مجهز به دیگ بخار
مجهز به کارتریج ضد رسوب
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی

ژانومه 9700
بستن

اتو پرس ژانومه 9700

JANOME-9700
ژانومه 9700

مجهز به نمایشگر دیجیتال
مجهز به دیگ بخار
مجهز به کارتریج ضد رسوب
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی

ژانومه 9800
بستن

اتو پرس ژانومه 9800

JANOME-9800
ژانومه 9800

مجهز به نمایشگر دیجیتال
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی
مجهز به کارتریج ضد رسوب
مجهز به دیگ بخار

ژانومه 9900
بستن

اتو پرس ژانومه 9900

JANOME-9900
ژانومه 9900

مجهز به نمایشگر دیجیتال
مجهز به دیگ بخار
مجهز به کارتریج ضد رسوب
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی

2400 ژانومه
بستن

اتو پرس ژانومه مدل 2400

0تومان

JANOME-2400
2400 ژانومه

گارانتی دو ساله نگین طلایی ژانومه
مجهز به شاسی بخار

2500 ژانومه
بستن

اتو پرس ژانومه مدل 2500

JANOME-2500
2500 ژانومه

گارانتی دو ساله نگین طلایی ژانومه
مجهز به شاسی بخار

2600 ژانومه
بستن

اتو پرس ژانومه مدل 2600

0تومان

JANOME-2600
2600 ژانومه

گارانتی دو ساله نگین طلایی ژانومه
مجهز به شاسی بخار

2700 ژانومه
بستن

اتو پرس ژانومه مدل 2700

JANOME-2700
2700 ژانومه

گارانتی دو ساله نگین طلایی ژانومه
مجهز به شاسی بخار

2800 ژانومه
بستن

اتو پرس ژانومه مدل 2800

JANOME-2800
ژانومه 2800

گارانتی دو ساله نگین طلایی ژانومه
مجهز به شاسی بخار

2900 ژانومه
بستن

اتو پرس ژانومه مدل 2900

0تومان

JANOME-2900
2900 ژانومه

گارانتی دو ساله نگین طلایی ژانومه
مجهز به شاسی بخار

3000 ژانومه
بستن

اتو پرس ژانومه مدل 3000

JANOME-3000
3000 ژانومه

گارانتی دو ساله نگین طلایی ژانومه
مجهز به نمایشگر دیجیتال

3100 ژانومه
بستن

اتو پرس ژانومه مدل 3100

0تومان

JANOME-3100
3100 ژانومه

گارانتی دو ساله نگین طلایی ژانومه
مجهز به نمایشگر دیجیتال