نمایش دادن همه 10 نتیجه

فیلترهای فعال

جویتا JT1900A
بستن

الیک اتوماتیک جویتا JT1900A

JUITA JT1900A
جویتا JT1900A

مجهز به پنل کامپیوتری لمسی
مجهزبه پایه بلند کن اتوماتیک
توانایی دوخت الگوی کوچک

جویتا JT 911D
بستن

راسته دوز کامپیوتری جویتا JT 911D

JUITA JT 911D
جویتا JT 911D

مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جویتا 3- JT9000
بستن

راسته دوز کامپیوتری جویتا3- JT9000

JUITA 3- JT9000
جویتا 3- JT9000

مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جویتا JT8500
بستن
جویتا JT799-3
بستن

سر دوز پنج نخ دینام سرخود جویتا JT799-5

JUITA JT799-5
جویتا JT799-5

مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جویتا JTEXT5214-QUT
بستن

سر دوز چهار نخ اتومات جویتا JTEXT5214-QUT

JUITA JTEXT5214-QUT
جویتا JTEXT5214-QUT

مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سیستم قطع نخ خودکار

جویتا JT799-3
بستن

سر دوز چهار نخ دینام سرخود جویتا JT799-4

JUITA JT799-4
جویتا JT799-4

مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جویتا JT988-Z
بستن
جویتا JT799-3
بستن

سر دوز سه نخ دینام سرخود جویتا JT799-3

JUITA JT799-3
جویتا JT799-3

مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جویتا JT928
بستن

کابویی سه سوزنه جویتا JT928

JUITA JT928
جویتا JT928

مخصوص دوخت لباس مردانه،کت،جین و….. می باشد
مجهز به قابلیت بالا ماندن سوزن هنگام توقف ماشین