نمایش دادن همه 6 نتیجه

فیلترهای فعال

کاچیران مدل یاسمین 501
بستن
کاچیران مدل یاسمین 502
بستن

چرخ خیاطی کاچیران مدل یاسمین 502

کاچیران مدل یاسمین 502

مجهز به کمپلت نیم دور
مجهز به سیستم نخ قطع کن
مجهز به اهرم معکوس جهت محکم کردن دوخت

کاچیران مدل یاسمین +592
بستن

چرخ خیاطی کاچیران مدل یاسمین +592

کاچیران مدل یاسمین +592

مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار
مجهز به سیستم نخ قطع کن
مجهز به اهرم معکوس جهت محکم کردن دوخت

کاچیران مدل یاسمین 392
بستن

چرخ خیاطی کاچیران مدل یاسمین 392

کاچیران مدل یاسمین 392

مجهز به کمپلت نیم دور
مجهز به سیستم نخ قطع کن
مجهز به اهرم معکوس جهت محکم کردن دوخت

کاچیران یاسمین 393
بستن

چرخ خیاطی کاچیران یاسمین 393

کاچیران یاسمین 393

مجهز به کمپلت نیم دور
مجهز به سیستم نخ قطع کن
مجهز به اهرم معکوس جهت محکم کردن دوخت

کاچیران یاسمین +593
بستن

چرخ خیاطی کاچیران یاسمین +593

چرخ خیاطی کاچیران یاسمین +593

مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار
مجهز به سیستم نخ قطع کن
مجهز به اهرم معکوس جهت محکم کردن دوخت