نمایش 1–12 از 14 نتیجه

فیلترهای فعال

کاچیران مدل نیولایف 1129
بستن

چرخ خیاطی کاچیران مدل نیولایف 1129

kachiran 1129
کاچیران نیولایف 1129

مجهز به آزاد کننده شانه کار پیش بر بالا جهت رفو کردن
محهز به کمپلت تمام دور صنعتی
مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار

کاچیران مدل نیولایف 1129D
بستن
کاچیران مدل نیولایف 1139
بستن
کاچیران مدل نیولایف 1139D
بستن
کاچیران مدل نیولایف 4084
بستن
کاچیران مدل نیولایف 4084D
بستن
کاچیران مدل نیولایف 4084S
بستن
کاچیران نیولایف 1149
بستن

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 1149

Kachiran newlife 1149
چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 1149

محهز به کمپلت تمام دور صنعتی
مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار
مجهز به سیستم سوزن نخ کن اتوماتیک

کاچیران نیولایف 200-888
بستن

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 200-888

kachiran 200-888
کاچیران نیولایف 200-888

مجهز به پدال الکترونیکی دو وضعیته
مجهز به سیستم ماسوره پیچ خودکار
مجهز به کمپلت تمام دور صنعتی
مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار
مجهز به سیستم سوزن نخ کن اتوماتیک
مجهز به سیستم دوخت به صورت دسته بندی

کاچیران نیولایف 5000C
بستن

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 5000C

Kachiran newlife 5000-C
کاچیران نیولایف 5000C

مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار
مجهز به سیستم سوزن نخ کن اتوماتیک
مجهز به سیستم DFT

کاچیران نیولایف 5000D
بستن

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 5000D

kachiran 5000D
کاچیران نیولایف 5000D

مجهز به سیستم گردونه تنظیم موقعیت سوزن
مجهز به آزاد کننده شانه کار پیش بر بالا جهت رفو کردن
مجهز به کمپلت تمام دور صنعتی
مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار

کاچیران نیولایف 5500
بستن

چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 5500

kachiran 5500
کاچیران نیولایف 5500

مجهز به آزاد کننده شانه کار پیش بر بالا جهت رفو کردن
مجهز به سیستم ماسوره پیچ خودکار
مجهز به کمپلت تمام دور صنعتی
مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار