نمایش دادن همه 4 نتیجه

فیلترهای فعال

جک میاندوز موتور سرخود JK-8569D
بستن

چرخ خیاطی جک میاندوز موتور سرخود JK-8569D

JACK JK-8569D
جک میاندوز موتور سرخود JK-8569D

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار

جک JK-8569ADI
بستن

چرخ خیاطی میاندوز موتور سرخود جک JK-8569ADI

Jack JK-8569ADI
جک JK-8569ADI

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به تنظیم موقعیت سوزن

جک JK-8569E-01GB/UT
بستن

میاندوز دینام سرخود جک JK-8569E-01GB/UT

JACK JK-8569E-01GB/UT
جک JK-8569E-01GB/UT

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به تنظیم موقعیت سوزن
مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار

جک JK-8669DBI
بستن

میاندوز لوله ای موتور سرخود جک JK-8669DBI

JACK JK-8669DBI
جک JK-8669DBI

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به تنظیم موقعیت سوزن