نمایش دادن همه 12 نتیجه

فیلترهای فعال

جکی کش دوز زنانه
بستن
جکی JR335
بستن
جکی JR858-01CB-EUT
بستن

چرخ خیاطی میاندوز جکی JR858-01CB-EUT

JAKI JR858-01CB-EUT
جکی JR858-01CB-EUT

مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جکی JR800-01CB
بستن
جکی JR8600-J
بستن
جکی JR6875
بستن

راسته دوز دوسوزن دوماکو جکی JR6875

JAKI JR6875
جکی JR6875

مجهز به قابلیت بالا ماندن سوزن هنگام توقف ماشین

جکی JR6150QG
بستن
جکی JR9800YT
بستن

راسته دوز موتور سرخود جکی JR9800YT

JAKI JR9800YT
جکی JR9800YT

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به قابلیت بالا ماندن سوزن هنگام توقف ماشین

جکی JR747-F
بستن
جکی JR737-AT
بستن
جکی JR757-F
بستن
جکی JR-1404
بستن