نمایش یک نتیجه

فیلترهای فعال

زوجی Zj757
بستن

سر دوز پنج نخ زوجی Zj757

Zoji  Zj757
زوجی Zj757

چرخ خیاطی سر دوز

زوجی Zj747
بستن

سر دوز چهار نخ زوجی Zj747

Zoji Zj747
زوجی Zj747

عملکرد مناسب و قوی
کم لرزش و کم صدا
مناسب برای انواع جنس های ظریف و معمولی

زوجی Zj600-HB
بستن

سر دوز سه نخ زوجی Zj600-HB

Zoji Zj600-HB
زوجی Zj600-HB

مجهز به تنظیم سرعت
مجهز به چراغ LED
کم صدا و کم لرزش

زوجی Zj737
بستن