نمایش دادن همه 6 نتیجه

فیلترهای فعال

جک 4-JK-798D
بستن

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ جک 5-JK-798D

5-Jack JK-798D
جک 5-JK-798D

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جک 4-JK-798D
بستن

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ جک 4-JK-798D

Jack J4-JK-798D
جک 4-JK-798D

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جک 3- JK-798D
بستن

چرخ خیاطی سردوز سه نخ جک 3- JK-798D

3-Jack JK-798D
جک 3- JK-798D

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جک JK-800D
بستن

سردوز جک JK-800D

Jack JK-800D
جک JK-800D

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جک 4 ٍ-E4
بستن

سردوز چهار نخ جک 4 ٍ-E4

4-Jack E4
جک 4 ٍ-E4

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جک JK-798DIII
بستن

سردوز(زیگزاگ) اتوماتیک جک JK-798DIII

Jack JK-798DIII
جک JK-798DIII

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سنسور دوخت