نمایش دادن همه 3 نتیجه

فیلترهای فعال

تیپیکال GC20606
بستن

راسته دوز بازو بلند ضخیم دوز تیپیکال GC20606

TYPICAL GC20606
تیپیکال GC20606

مجهز به سیستم تنظیم طول دوخت
دارای لرزش و صدای کم
مجهز به تنظیم نخ اتوماتیک
مجهز به سیستم ایمنی

تیپیکال GC20626
بستن

راسته دوز دوسوزن دو ماکو دو پایه استپ دارتیپیکال GC20626

TYPICAL GC20626
تیپیکال GC20626

مجهز به سیستم تنظیم طول دوخت
دارای لرزش و صدای کم
مجهز به تنظیم نخ اتوماتیک

تیپیکال GC6930A
بستن

راسته دوز کامپیوتری دینام سرخود تیپیکال GC6930A

TYPICAL GC6930A
تیپیکال GC6930A

مجهز به سر قائمی زن خودکار
مجهز به پایه بلند کن اتوماتیک
مجهز به سیستم گام دوخت به صورت اتوماتیک
مجهز به ورودی USB (فلش)
مجهز به استپ موتور جهت کنترل دقیق گام ها
مجهز به ماسوره پیچ اتوماتیک