نمایش دادن همه 10 نتیجه

فیلترهای فعال

بستن

چرخ خیاطی خانگی ژانومه نیوهوم مدل 1010

JANOME NEW HOME 1010
ژانومه نیوهوم 1010

مجهز به سیستم اهرم فشار پایه برای دوخت پارچه های ضخیم
قابلیت دوخت انواع پارچه
مجهز به تنظیم درجه کشش نخ

نیوهوم مدل 1206
بستن
بستن

چرخ خیاطی خانگی ژانومه نیوهوم مدل 1406

JANOME NEW HOME 1406
ژانومه نیوهوم 1406

قابلیت دوخت انواع پارچه
دارای بازوی آزاد برای دوخت دمپای شلوار و دور آستین
دوخت ساده و زیگزاگ

نیوهوم مدل 1412
بستن
بستن

چرخ خیاطی خانگی ژانومه نیوهوم مدل 1820

JANOME NEW HOME 1820
ژانومه نیوهوم 1820

قابلیت دوخت انواع پارچه
مجهز به تنظیم درجه کشش نخ

بستن

چرخ خیاطی ژانومه نیوهوم مدل 1212

Janome JH1212
ژانومه JH1212

قابلیت دوخت انواع پارچه
دارای بازوی آزاد برای دوخت دمپای شلوار و دور آستین
دوخت ساده و زیگزاگ

بستن

چرخ خیاطی ژانومه نیوهوم مدل 1506

Janome 1506
ژانومه 1506

قابلیت دوخت انواع پارچه
دارای بازوی آزاد برای دوخت دمپای شلوار و دور آستین
دوخت ساده و زیگزاگ

نیوهوم مدل 1860
بستن
بستن

چرخ خیاطی ژانومه نیوهوم مدل 1916

Janome 1916
ژانومه 1916

قابلیت دوخت انواع پارچه
دارای بازوی آزاد برای دوخت دمپای شلوار و دور آستین
دوخت ساده و زیگزاگ

ژانومه نیوهوم مدل 1920
بستن