نمایش دادن همه 3 نتیجه

ژانومه 9700
بستن

اتو پرس ژانومه 9700

0تومان

JANOME-9700
ژانومه 9700

مجهز به نمایشگر دیجیتال
مجهز به دیگ بخار
مجهز به کارتریج ضد رسوب
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی

ژانومه 9800
بستن

اتو پرس ژانومه 9800

0تومان

JANOME-9800
ژانومه 9800

مجهز به نمایشگر دیجیتال
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی
مجهز به کارتریج ضد رسوب
مجهز به دیگ بخار

ژانومه 9900
بستن

اتو پرس ژانومه 9900

JANOME-9900
ژانومه 9900

مجهز به نمایشگر دیجیتال
مجهز به دیگ بخار
مجهز به کارتریج ضد رسوب
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی