نمایش 1–12 از 46 نتیجه

فیلترهای فعال

جک JK-T1900BSK
بستن

الیک دکمه زن اتوماتیک جک JK-T1900BSK

Jack JK-T1900BSK
جک JK-T1900BSK

مجهز به قابلیت تنظیم موقعیت سوزن
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به قابلیت دوخت الیک و دکمه زنی
توانایی دوخت انواع پارچ های ضخیم (دوخت14 لایه پارچه جین)

جک JK-T 1903BSK
بستن

الیک نمادوزاتوماتیک جک JK-T 1903BSK

Jack JK-T 1903BSK
جک JK-T 1903BSK

مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار

جک میاندوز موتور سرخود JK-8569D
بستن

چرخ خیاطی جک میاندوز موتور سرخود JK-8569D

JACK JK-8569D
جک میاندوز موتور سرخود JK-8569D

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار

جک JK-58750D
بستن

چرخ خیاطی دو سوزن دو ماکوی اتوماتیک جک JK-58750D

Jack JK-58750D
جک JK-58750D

مجهز به دو چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سیستم نخ قطع کن خودکار

جک JK-T9280-2PL
بستن

چرخ خیاطی دو سوزنه کابویی موتور سرخود جک JK-T9280-2PL

Jack JK-T9280-2PL
جک JK-T9280-2PL

مجهز به قابلیت تنظیم موقعیت سوزن
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به دکمه برای تنظیم طول دوخت در جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف دوخت

جک jk5559WE
بستن

چرخ خیاطی راسته دوز تیغ دار جک jk5559WE

Jack jk5559WE
جک jk5559WE

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار

جک jk 9200
بستن

چرخ خیاطی راسته دوزاتوماتیک جک jk 9200

Jack jk 9200
جک jk 9200

مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به نخ قطع کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جک 4-JK-798D
بستن

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ جک 5-JK-798D

5-Jack JK-798D
جک 5-JK-798D

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جک JK-798TDI
بستن

چرخ خیاطی سردوز جک JK-798TDI

Jack JK-798TDI
جک JK-798TDI

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار

جک 4-JK-798D
بستن

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ جک 4-JK-798D

Jack J4-JK-798D
جک 4-JK-798D

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

جک 3- JK-798D
بستن

چرخ خیاطی سردوز سه نخ جک 3- JK-798D

3-Jack JK-798D
جک 3- JK-798D

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

بستن

چرخ خیاطی سردوز(زیگزاگ) اتوماتیک جک JK-900E

Jack JK-900E
جک JK-900E

مجهز به چراغ LED
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار