نمایش 1–12 از 21 نتیجه

فیلترهای فعال

تیپیکال TW3-441
بستن

بطر(بازویی) لوله ای تیپیکالTW3-441

TYPICAL TW3-441
تیپیکال TW3-441

مجهز به تنظیم طول دوخت
سرعت 800 دوخت در دقیقه

تیپیکال GK 321-12
بستن

چرخ خیاطی تیپیکال کمر کش 12 سوزنه مدل GK 321-12

TYPICAL GK 321-12
تیپیکال GK 321-12

مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

تیپیکال GC6240
بستن

دو سوزن دو ماکو استپ دار تیپیکال GC6240

TYPICAL GC6240
تیپیکال GC6240

مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

تیپیکال GC9750
بستن

دو سوزن دو ماکو استپ دار کامپوتری تیپیکال GC9750

TYPICAL GC9750
تیپیکال GC9750

مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم پایه بلند کن خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت

تیپیکال GC6730B
بستن

راسته دوز اتوماتیک کله خشک تیپیکالGC6730B

TYPICAL GC6730B
تیپیکال GC6730B

مجهز به سیستم روغن کاری اتوماتیک
مجهز به تنظیم سرعت
مجهز به تنظیم موقعیت سوزن

تیپیکال GC20606
بستن

راسته دوز بازو بلند ضخیم دوز تیپیکال GC20606

TYPICAL GC20606
تیپیکال GC20606

مجهز به سیستم تنظیم طول دوخت
دارای لرزش و صدای کم
مجهز به تنظیم نخ اتوماتیک
مجهز به سیستم ایمنی

تیپیکال GC 6150
بستن

راسته دوز تیپیکال GC 6150

TYPICAL GC 6150
تیپیکال GC 6150

مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم روغن کاری اتوماتیک

تیپیکال GC 6170
بستن
تیپیکال GC 6170D2
بستن

راسته دوز تیغ دار تیپیکال GC 6170D2

TYPICAL GC 6170D2
تیپیکال GC 6170D2

مجهز به سیستم تنظیم نخ خودکار

تیپیکال GC 6710 MD
بستن
تیپیکال GC 323 D2
بستن

راسته دوز دو پایه (پایه نودلی) فوق ضخیم تیپیکال GC 323 D2

TYPICAL GC 323 D2
تیپیکال GC 323 D2

مجهز به تنظیم طول دوخت
مجهز به نخ قطع کن خودکار

تیپیکال GC 6710 MD
بستن

راسته دوز دو پایه دینام سرخود 8 درجه تیپیکال GC 303 D

TYPICAL GC 303 D
تیپیکال GC 303 D

مجهز سیستم تنظیم نخ خودکار
مجهز به سیستم تنظیم سرعت